Category: Fobie

“Je kunt je leven enorm verrijken door neurofeedback therapie”

mediterende_vrouwNelleke Hendriks is psycholoog en neurofeedback therapeut en overtuigd van de kracht van neurofeedback therapie voor volwassenen en kinderen met ADD en ADHD. Volgens deze ervaren therapeut kunnen veel klachten veroorzaakt door ADD en ADHD grotendeels verdwijnen door behandeling van een neurofeedback therapeut. Dit alles zonder medicatie en

ADHDer.nl op Facebook!

Facebook ADHDer

Kennen jullie de Facebookpagina van ADHDer.nl al? Blijf makkelijk op de hoogte van nieuwe artikelen, discussieer met andere over uiteenlopende onderwerpen. Mocht je een blog willen schrijven kan je makkelijk via Facebook contact opnemen met de redactie en ideeën voor artikelen op de pagina plaatsen…

Lekker busy op mijn manier

adhd vrouw

Regelmaat en balans zijn mij compleet vreemd. Het is voor mij fascinerend om te zien hoe andere mensen elke keer dezelfde handelingen herhalen, schijnbaar zonder moeite. Ik kan veel bewondering opbrengen voor die mensen die instructies en procedures van anderen kunnen opvolgen zonder zich af te

Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD’ers blijkt zinloos

ADHD_rijbewijs

De verplichte driejaarlijkse rijbewijskeuring voor mensen met AD(H)D werkt niet en moet worden afgeschaft. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van het ADHD-diagnose- en behandelcentrum The Busy People en belangenvereniging Impuls. Bij slechts één van de ruim achthonderd respondenten bleek de rijbevoegdheid te zijn ingetrokken.

Volgens…

DOE MEE! Online actie tegen verplichte rijbewijskeuring voor ADHD-ers

ADHD_rijbewijsMensen met ADHD of autisme moeten bij hun rijbewijsaanvraag melden dat zij deze diagnose hebben. De rest van hun leven moeten zij vervolgens iedere drie jaar op eigen kosten worden gekeurd. Een dure en onterechte maatregel, omdat onderzoek uitwijst dat mensen met ADHD-medicatie even goed rijden als