Informatie

Wanneer je twijfelt of jij of iemand in de omgeving ADHD of ADD heeft zijn er een aantal stappen die genomen kunnen worden. Op internet zijn vele vragenlijsten te vinden die een indicatie geven of het zinnig is een psychologische test te laten doen. Daarnaast is er veel informatie te vinden over ADHD- en ADD-gerelateerde klachten.

Wat is ADHD?

“ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) behoort tot de zogeheten externaliserende psychische stoornissen, waarbij het verstorende effect van het gedrag op de omgeving centraal staat. Volgens het diagnostische classificatiesysteem DSM-IV-TR wordt de diagnose alleen bij kinderen en adolescenten gesteld.

DSM-IV-TR kent drie subtypes van ADHD:

het overwegend onoplettendheid type: er is vooral sprake van ernstig en aanhoudend aandachtstekort

het overwegend hyperactief-impulsief type: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit

het gecombineerde type: beide soorten problemen komen samen voor; dit is het meest voorkomende type”

Informatie via GGZ.

Symptomen, tests en behandelwijzen ADHD

Lees meer over bekende symptomen en klachten bij ADHD, online ADHD tests, medicatie bij ADHD, therapie bij ADHD, alternatieve behandelingswijzen en het ADHD dieet op deze website.

ADHD specialist

Het is handig om op zoek te gaan naar een specialist op dit gebied in jouw omgeving omdat ADHD en ADD nog steeds een redelijk onbekend en veranderend gebied is in de psychologie. Zeker mensen met een lichte vorm van ADHD of ADD kunnen bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg buiten de boot vallen.

Bij vragen of suggesties kan je contact met mij opnemen.