ADHD tests

Een korte test om een indicatie te geven van uw klachten en de eventuele aanwezigheid van ADD of ADHD.

Een uitgebreide test voor ADHD en ADD met daarin ook het type ADHD of ADD wat u zou kunnen hebben.

De checklist die vaak door psychologen en psychiaters wordt gebruikt voor het vaststellen van ADHD of ADD.

Een korte online ADHD test voor volwassenen.

Een test met 48 opties die u zelf kunt aanvinken om te bekijken of u ADHD zou kunnen hebben.

Korte indicatietest voor kinderen tot 18 jaar.